from gut feeling to data-driven


TeamTalis is ontworpen voor project- en werkgroepen om met hetzelfde team binnen een zelfde tijdsbestek meer gedaan te krijgen. Het is een tool om zonder hulp van buiten op systematische wijze meer vat te krijgen op de factor mens, om te zorgen dat mensen zich meer betrokken voelen en meer gemotiveerd raken om hun bijdrage te leveren.

Schermafbeelding 2022-12-08 om 21.46.55

TeamTalis wordt effectiever bij een concreet doel of heldere richting, iets dat moet worden bereikt of waar het heen moet met de groep. Dat is ruimer dan samenwerken alleen, samenwerken is een middel om iets te bereiken!

Werken met TeamTalis vergt geen specifieke voorkennis en maakt samenwerken leuker en vooral veel effectiever.


Mensen kunnen met 3 verschillende mindsets kijken naar een samenwerking. En wanneer die mindsets binnen een groep te veel verschillen, dan botert de samenwerking niet;

• De belangen mindset, waarin mensen onderling tot verdelingen komen van schaarse middelen. Bij deze mindset is de vraag: who gets what, when, how? En daarbij kan het gaan om geld, status, bevoegdheden, enzovoort. Het is dan ook de mindset waarbij de noodzaak bestaat tot onderhandelen.
• De sociale mindset, waarin mensen met elkaar relaties aangaan, groepen vormen en hun omgeving verdelen in wij en zij. Bij deze mindset is de vraag: wie hoort bij wie? en gaat het erom mensen bij elkaar te brengen rond een gemeenschappelijk thema waarvan men zich eigenaar voelt.
• De rationele mindset, waarin mensen problemen proberen te analyseren en daarvoor proberen logische oplossingen te bedenken. Bij deze mindset moeten dingen kloppen en consistent zijn. Wat niet klopt kan niet werken, en dus is bij deze mindset een open discussie over feiten en logische verbanden noodzakelijk.